Publicerad: 9 oktober 2018

Forskningsresultat och erfarenheter Skriva sig till lärande

Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande (STL) ger bättre elevresultat. Likvärdigheten mellan könen ökar, pojkarnas prestationer förbättras markant och spridningen mellan elevernas resultat minskar.

Sedan 2011 har den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, kontinuerligt bedrivits som kommunövergripande fortbildning för lärare i Sollentuna kommun. Under årens gång har STL-modellen utvecklats och beprövats.

En pilotstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro universitet, visar att STL-modellen leder till dokumenterat förbättrade elevresultat. Elevernas läshastighet blir högre, elever skriver längre och mycket mer utvecklade texter redan i årskurs ett.

Forskningsstudie: Improving literacy skills through learning reading by writing

En uppföljande forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro universitet, visar i korthet att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

Forskningsstudie: Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict- enhanced collaboration

Ökad användning av STL i landets kommuner

Under 2016 arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utbildning inom STL för lärare från elva kommuner i Sverige: Eslöv, Falköping, Gävle, Järfälla, Karlstad, Lidingö, Malmö, Nacka, Sigtuna, Skellefteå och Sollentuna. Denna omgång utbildades lärare till utvecklingsledare med syfte att sprida STL vidare i sina egna kommuner.

För att möta efterfrågan och öka spridningen ger SKL sedan hösten 2017 en utbildning i Skriva sig till lärande som riktar sig till lärare för att snabbare omfatta fler kommuner. I kursen deltar 220 lärare från 35 kommuner. Kursen ges via "blended learning", vilket innebär både fysiska och digitala träffar. 

Informationsansvarig

  • Cecilia Gustafsson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot