Publicerad: 5 oktober 2018

Ledningsstöd, skola digitalisering

Ett aktivt och initierat ledarskap på kommunnivå är avgörande för att en digital satsning ska blir ett förändringsprojekt och inte ett teknikprojekt.

I slutrapporten av Unos Uno lyfts följande fram som en avgörande framgångsfaktor:

”Den viktigaste framgångsfaktorn för spridning av innovation så den kommer alla elever i alla skolor tillgodo är ledning på kommunnivå. Man kan inte delegera allt ansvar till den enskilda skolan. God användning av IT i skolan förutsätter ett antal styrande politiska beslut, exempelvis angående infrastruktur, organisationsutveckling, pedagogiskt lärresurser och teknikanvändningsavtal. Det handlar om många förändringar som kräver politiskt ledarskap.”

Smartare välfärd

Som stöd för förtroendevalda och förvaltning presenterar SKL under våren 2016 konceptet Smartare välfärd, en satsning på digitalisering i välfärden där ett särskilt fokus läggs på skola och lärande. Smartare välfärd har en egen webbplats, Facebook och Twitter som beskriver arbetet där vi tillsammans arbetar för en smartare välfärd.

LEDA för smartare välfärd

Under 2016 startar även förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd. En utvecklingssatsning från SKL med stöd av Vinnova, vars syfte är att stödja ett systematiskt arbete med innovationsledning i offentlig verksamhet samt öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Tillsammans med kommuner som genomfört ett framgångsrikt förändringsarbete ska programmet identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla kommuner.

Programmet pågår från hösten 2016 till hösten 2017. Flera av aktiviteterna kommer att webbsändas så att fler än de deltagande kommunerna kan ta del av dem.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot