Publicerad: 19 mars 2019

Kravställning, skoladministrativa system

Nu lanserar SKL ett underlag för gemensam kravställning när det gäller skoladministrativa system.

Målet med SKL:s arbete är att effektivisera och förenkla upphandlingen för medlemmarna. Dessutom syftar arbetet till att stödja medlemmarna i att bli bättre beställare. I ett första steg har vi gått igenom en del av de kravställningar och nyligen gjorda upphandlingar som finns för att hitta gemensamma nämnare och goda exempel för en kravspecifikation.

Resultatet av arbetet är en nyckelfärdig kravställning och ett stödmaterial för kommunerna att använda och anpassa vid egen upphandling av skoladministrativt system. 

Integration med andra system i skolorna

Skoladministrativa system är ofta navet till andra system i skolorna (lärplattform, schema- och frånvarosystem med flera) och det varierar hur pass integrerade systemen är och hur dessa integrationer fungerar. I projektet har vi inte täckt in samtliga varianter och system, utan valt en standard som man kan följa och/eller anpassa utifrån sina specifika krav. Materialet innehåller beskrivningar av vilka avgränsningar som har gjorts för att man lättare ska kunna jämföra med de förhållanden som gäller i respektive kommun.

Lärande genom en fiktiv kommun, Mittköping

För att underlätta läsningen är stödmaterialet uppbyggt så att man kan följa en fiktiv kommuns arbete, Mittköping. Via arbetet i Mittköping kan man se vilka moment som ingår och hur deras slutgiltiga underlag ser ut. De olika momenten beskrivs under respektive flik här, men hela materialet går också att hämta hem som pdf-dokument.

I en kravställning finns det gott om generiska krav, sådana som inte är specifika för just skolsystemet, utan mer allmängiltiga för it-system. I arbetet med mallen har vi haft ambitionen att försöka särskilja de generiska kraven från de specifika. Ett arbete som fortsätter inom olika områden hos SKL.

Vi hoppas att materialet är till hjälp, att det guidar er i den spännande upphandlingsdjungeln. En upphandling är så mycket mer än ett kravställningsunderlag och längs vägen tydliggörs såväl interna processer som roller och ansvar.

Kontakta arbets- och styrgruppen

Du kan kontakta oss som ingår i arbets- och styrgruppen för skoladministrativa system med frågor eller synpunkter.

Arbets- och styrgrupp kravställning skoladministrativa system

Video om gemensam kravställning

I videon berättar Johanna Karlén, som tidigare arbetat som som projektledare på SKL, om arbetet med kravställning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot