Publicerad: 19 mars 2019

Tidsplan skoladministrativa system

Ont om tid är det ofta gott om, men om möjligt – se till att ni har rejält med tid för att göra grundarbetet inför upphandlingen och ta höjd för eventuella tidsförskjutningar längs vägen.

Nästa: Förstudie

Mittköping påbörjar sitt arbete nästan två år innan avtalet går ut. En upphandlingsprocess med dess olika delar beräknas vanligtvis till 6-8 månader, men innan man kommit så långt som till själva kravställningen finns åtskilligt att göra i Mittköping eftersom man har haft nuvarande system under lång tid.

För att få ihop ett bra underlag och en bra kravställning som fångar upp de behov verksamheten har, bör man till exempel arbeta med:

 • förstudie
 • process- och behovsbeskrivning
 • informationsflöde
 • in- och utdata
 • it-miljö och it-arkitektur
 • informationssäkerhetsklassning
 • risk- och sårbarhetsanalys
 • interna processer kring ansvar och roller
 • marknadsanalyser
 • förankring i verksamheten
 • information och kommunikation.

Många roller och personer är inblandade.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot