Publicerad: 12 mars 2019

LIKA - stödjande verktyg för skolans och förskolans digitalisering

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns skattningsverktygen "LIKA, it-tempen för skola och förskola" samt "LiKA, it-tempen för lärare".

LIKA-verktygen konkretiserar vad digitaliseringen innebär praktiskt. De hjälper lärare, rektorer, förskolechefer och förvaltningar att ta it-tempen och att fokusera på rätt saker. Verktygen består av tre delar: skattning, sammanfattning respektive handlingsplan (inklusive aktivitetsförslag) och är fritt att använda.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Susanna Frigghe
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot