Publicerad: 17 januari 2019

Bakgrund LIKA-verktygen

Sommaren 2013 ingick SKL och regeringen en överenskommelse om att höja tempot i digitaliseringen av offentlig sektor. Ett av initiativen i överenskommelsen rörde ett ramverk för att utvärdera och utveckla skolors digitaliseringsarbete.

Förslaget till ramverk, verktyget LIKA, it-tempen för skolan, arbetades fram under hösten 2013 av en grupp med representanter från bland annat SKL, Skolverket, Digitaliseringskommissionen och kommuner.

Under våren 2014 pilottestade ett antal kommuner runt om i landet verktyget, däribland skolor i Västerbottens län som en del av en regional satsning. LIKA, it-tempen för skolan, gjordes tillgängligt för landets alla skolor och rektorer i augusti 2014. Året därefter anpassades verktyget även för förskolan.

I dag har över 90 procent av landets kommuner ett så kallat kommunkonto i LIKA och kan arbeta både lokalt på skolorna och kommunövergripande med skattningar och handlingsplaner.

Crowdfunding ledde till ytterligare verktyg

Tack vare "crowdfunding" (gräsrotsfinansiering) via SKL:s webbplats Dela digitalt samt bidrag från bland annat över 30 kommuner kunde SKL starta upp ett projekt att utveckla och erbjuda ett stöttande verktyg även till landets lärare. Verktyget ska vara ett konkret stöd för lärarna både i dagens arbete och i framtida arbete med tanke på förändringar i styrdokument och nationella strategier för skolväsendets digitalisering.

"LiKA för lärare" består av tre delar - skattning, sammanfattning och handlingsplan. Läraren gör en skattning, får en sammanfattning och förslag på handlingsplan med olika aktiviteter baserat på skattningen.

Verktyget är framtaget av en arbetsgrupp där deltagarna alla har lärarbakgrund och i samarbete med Skolverket för att säkerställa att innehållet bland annat följer deras stöd och lärmoduler inom området. LiKA för lärare har under en prototypfas även testats av över 140 pilotlärare från runt om i landet.

Medfinansiärer LiKA, it-tempen för lärare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot