Publicerad: 23 januari 2019

Rapporter och presentationer av LIKA-verktygen

SKL har tagit fram rapporter och presentationer för att visa på hur läget i landet ser ut gällande några områden. Dessa baseras på aggregerad data från LIKA, it-tempen för skola och förskola.

Örat mot rälsen- hur är digitaliseringsläget på landets skolor och förskolor, är en webbsändning som baseras på 2 115 rektorer och förskolechefers delade värderingar i verktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola.

Kurser och konferenser

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot