Publicerad: 21 november 2018

Digitalisering av nationella prov

Arbetet med att digitalisera de nationella proven är i full gång och redan hösten 2018 blir det obligatoriskt att genomföra några av skrivproven digitalt.

Skolverket har i uppdrag att digitalisera de nationella proven senast 2022 och arbetet har påbörjats på ett par olika sätt. En upphandling av it-tjänst pågår just nu. It-tjänsten ska enbart användas för att konstruera, genomföra och bedöma de nationella proven, inga andra prov.

I samband med att upphandlingen blir klar inleder Skolverket ett arbete tillsammans med 100 försöksskolor för att bland annat testa proven i den upphandlade tjänsten, som ska vara tillgänglig att använda senast 2022.

Skrivprov blir digitala redan hösten 2018

Redan i höst (2018) blir delar av skrivproven för årskurs 9 och gymnasiet/vuxenutbildningen obligatoriska att genomföra digitalt:

  • engelska
  • svenska
  • svenska som andraspråk.

Med proven följer olika tekniska krav vid genomförandet, och eftersom det ännu inte finns någon nationell it-tjänst att använda behöver skolhuvudmännen lösa det här på egen hand. För att underlätta och stötta i arbetet har SKL tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry tagit fram en vägledning.

Vägledning

Målgrupp för vägledningen är de som på olika sätt ansvarar för att stötta verksamheten i det digitala arbetet (förvaltning, skolledning, it-avdelning, it-pedagoger med flera).

Vägledning digitala nationella skrivprov v 2.1 2018 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot