Publicerad: 17 januari 2019

Samtal om digitalisering i skolan

Skolan står inför flera utmaningar när det gäller digitalisering. Ta del av SKL:s samtal med personer som har erfarenheter av att jobba med dessa utmaningar. 

Skolan och dataskyddsförordningen

Vad innebär kommande dataskyddsförordning för skolan och de it-tjänster skolan använder? Vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med dagens lagstiftning, och vad behöver göras för att uppfylla de krav som finns idag och de som kommer i och med den nya förordningen? Många är frågorna och alla har vi inte svar på ännu, men under ett webbinarium som SKL anordnade den 21 februari gick vi igenom några olika begrepp och konkretiserade de skyldigheter och ansvar skolan har.

Presentationen från webbinariet

Vi frågar juristen

I en serie korta filmer ställer vi frågor till juristen Sarah Arlebrink, stadsjurist i Göteborgs stad, kring hur man ska tänka kring PuL och skolans it-tjänster.

I kölvattnet av nationella strategier för skolväsendets digitalisering

Vad innebär Skolverkets förslag till nationella strategier för skolväsendets digitalisering för landets skolor och förskolor? Vilka utmaningar och möjligheter ser de som arbetar centralt med frågorna i kommunerna? Det och mycket annat har diskuterats vid två dialogmöten under hösten, ett i Stockholm den 30 augusti och ett i Skellefteå den 9 november 2016.

Sammanfattning från dagen

Bibliotekets roll i en digital skola

Biblioteken har i uppdrag att verka för barn och ungas läsfrämjande och kunskapsförmedling. I det här webbinariet diskuteras vilken roll biblioteken spelar i den digitala skolan.

Medverkande: Anna Carlsson, fd projektledare SKL, Liselott Drejstam, skolbibliotikarie, Catrin Eriksson, skolbibliotekschef och Martina Lundström, utvecklingsledare IKT. Alla från Linköpings kommun.

Undervisning i ett nytt medielandskap

Många undersökningar visar att vi i Sverige har goda förutsättningar gällande infrastruktur i skolorna, men att vi inte kommit lika långt i utvecklingen av it-stödd pedagogik, så också vår egen LIKA-rapport. Att sprida väl fungerande och beprövade undervisningsmetoder är viktigt för utvecklingen, och en av anledningarna till att SKL medverkar i att dela ut lärarpriset Guldäpplet. Priset delas varje år ut till pedagoger som på ett nytänkande och inkluderande sätt använder it i sin undervisning.

Medverkande: Cecilia Johansson, lärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna och vinnare av Guldäpplet 2015, och Anna Carlsson, fd projektledare på SKL.

Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit?

I samband med publiceringen av SKL:s rapport ”Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit?” fördes ett samtal kring det rapporten visar. Rapporten är baserad på de 873 publicerade värderingar som fanns i skattningsverktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola, i augusti 2015. Det är alltså nästan 900 rektorers bild av läget kring den egna skolans digitalisering som lyfts fram. Ett läge som pekar på att arbete pågår!

Medverkande: Elisabet Teghult, rektor från Kungsbacka och deltagare i styrgruppen för LIKA, Roy Melchert, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, och Johanna Karlén, projektledare på SKL.

Skolans behov av digitala lärresurser

För att nå visionen för svensk skola 2020 - att vi ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter - krävs bland annat att tillgången till innovativa och utvecklande digitala lärresurser ökar.

Medverkande: Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel, Sara Mörtsell, utbildningsansvarig för Wikimedia, sina olika infallsvinklar på ämnet och Jan Hylén, fristående utredare och utbildningsanalytiker.

Samspel mellan pedagogisk verksamhet och IT-avdelning

Relationen och samspelet mellan verksamheten som kund och IT-avdelningen som leverantör är ibland något ansträngt. Man talar inte alltid samma språk och missförstånd kan uppstå då skolornas beställarkompetens inte alltid är så god. Som kommun har man stor nytta av ett väl fungerande samarbete.

Medverkande: Johanna Karlén, fd projektledare på SKL och IKT-samordnare i Lunds kommun, Tony Mc Carrick, it-strateg på Utbildningsförvaltningen och Lars Svantesson, IT-chef i Botkyrka.

Att leda människor i det digitala förändringsarbetet

Medverkande: Åsa Lundquist Coey, CEO på Centre for Outstanding Leadership, Gunilla Ordell, rektor på Råbergskolan i Sigtuna och Anna Carlsson, projektledare på SKL.

Juridik för digitalisering - Vad jag som ledare för skolan behöver känna till

Fler och fler skolor flyttar delar av sin verksamhet till olika molntjänster. Här finns det dock juridiska aspekter att ta hänsyn till, och många anser att osäkerhet kring juridiken sätter käppar i hjulet för verksamhetsutveckling.

Medverkande: Åsa Zetterberg, fd sektionschef SKL, och Jeanna Thorslund, jurist på avdelningen för digitalisering, SKL.

Digitalisering av skolan - vad kan du som politiker göra

För att en kommun ska kunna bedriva framgångsrik skolutveckling krävs ett enat och stöttande ledarskap på samtliga nivåer i beslutskedjan.

Medverkande: Malin Annergård, programansvarig för Skolans digitalisering, Kerstin Angel, ordförande i barn– och utbildningsnämnden i Falkenbergs kommun, Ebba Östlin, utbildningsnämndens ordförande Botkyrka kommun och Maria Stockhaus, Riksdagens utbildningsutskott och tidigare kommunalråd i Sollentuna kommun.

Framgångsrik beställare i skolans digitala djungel

I skolan är man beroende av att de it-system man har är väl fungerande och att de stöttar verksamheten, men det kan vara svårt att veta hur man ska kravställa i sina upphandlingar för att nå dit.

Medverkande: Malin Annergård, programansvarig för Skolans digitalisering på SKL, Britt-Inger Berntsson, it-chef i Uddevalla kommun, Claes Johannesson, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad och Johanna Karlén, fd projektledare på SKL och IKT-samordnare i Lunds kommun. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot