Publicerad: 17 januari 2019

Dialogmöte 30 augusti 2016

Ett dialogmöte som vi på SKL bjudit in till och som, förutom nätverkande och erfarenhetsutbyte, hade som mål att få fram en bruttolista med utmaningar, gärna prioriterad och med förslag på nästa steg. Allt ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Vi kom inte helt i mål, men en bit på väg.

It-samordnare/strateger/utvecklingsledare från 25 kommuner och ett par regioner var med under dagen, då vi samtalade om såväl sådant man lyckats med, som utmaningarna framåt. Det var tydligt att många kommit en bra bit på vägen med infrastrukturen och att de har ett bra samarbete med sin it-avdelning, men inte helt lyckats få ihop det digitala ekosystemet.

Det finns en del saker kvar att göra när det gäller sådant som single sign on, Skolfederation, möjlighet till säker inloggning och så vidare. Lika tydlig var uppfattningen att det behövs mer it-strategisk kompetens i styrkedjan. Vision, strategi, organisation och den digitala skolledaren är viktigt för fortsatt och klok fart framåt.

Under dagen diskuterade också utmaningen i att få med alla på tåget, hur man smartast lägger upp kompetensutveckling, får till en organisation med kollegialt lärande, nivåanpassar fortbildningen och så vidare. Något just den här gruppen av personer ofta är ansvariga för – att ordna kommunövergripande kompetensutveckling som håller.

För fortsatt erfarenhetsutbyte listades sådant kommunerna lyckats med och/eller är på gång med – på det viset kan kontakt tas för fortsatt samarbete och utbyte. Såväl ”lyckanden” som utmaningar föll sig naturligt att gruppera under områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning och Samverkan – i princip områdena i LIKA-verktyget.

Resumé av dagens diskussioner och post-it-övningar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot