Publicerad: 6 februari 2019

SKL tycker: Skolan och lärande i en digital värld

Med en målmedveten styrning av skolväsendets digitalisering uppstår effekter där elever och personal får en ökad digital kompetens och där de kreativa och kollaborativa förmågorna stärks.

Med hjälp av digitala verktyg ser vi hur kommunikationen mellan elever och pedagoger ökar samt hur lärandet synliggörs och blir mer inkluderande, individanpassat och motiverande, vilket leder till ökad måluppfyllelse. Vi står mitt i en digital revolution.

Ur ett europeiskt perspektiv är den svenska skolan välutrustad när det gäller antal datorer, projektorer och uppkopplingshastighet. Enligt förslag i de nationella strategierna för skolväsendets digitalisering kommer vi inom några år att ha ännu fler digital verktyg i klassrummen och på förskolorna.

Men trots ökad tillgång har många skolor problem att använda digitaliseringen på ett klokt sätt, för bättre resultat, för skolutveckling och för lärande i en digital samtid. Hur gör vi för att skynda på utvecklingen?

Stärk pedagogers och skolledares digitala kompetens
Regeringen behöver avsätta medel för att stärka pedagogers och skolledares digitala kompetens och användning.

Höj den digitala kompetensen i lärar- och rektorsutbildningarna
SKL vill att den digitala kompetensen hos lärarutbildarna stärks och att de digitala inslagen i lärarutbildningarna och i rektorsutbildningarna förtydligas.

Avsätt medel för forskning om skola och lärande i en digital värld
Regeringen bör avsätta medel för forskning och utveckling inom området skola och lärande i en digital värld.

Tillåt nätbaserad undervisning
Nätbaserad undervisning skulle underlätta för många elever att få bättre utbildning.

Digitalisera de nationella proven
Digitalisera de nationella proven och ta höjd för en fortsatt teknisk utveckling.

Tillgång till ett väldimensionerat trådlöst nät i alla lärmiljöer
Staten behöver ta ett större ansvar för utbyggnaden av fibernät.

SKL:s åsikter om skolan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot