Publicerad: 9 oktober 2018

Avsätt medel för forskning om skola och lärande i en digital värld

Regeringen bör avsätta medel för forskning och utveckling inom området skola och lärande i en digital värld.

Delta i utvecklingen av nya undervisningsmetoder och digitala verktyg

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men vi måste också förhålla oss till en värld som utvecklas i snabb takt och som ställer nya krav på kunskaper och förmågor hos eleverna. Samtidigt som man måste uppmuntra och ge utrymme för att prova nya digitala arbetssätt och metoder på ett strukturerat sätt i samverkan med kollegor för att på så sätt skapa beprövade erfarenheter, bör man underlätta för pedagoger att också vetenskapligt beforska sin praktik.

SKL efterfrågar statliga resurser samt en tydligare koppling mellan lärosäten och skolväsendet för pedagoger som vill bedriva aktionsbaserad forskning på deltid. Även en samlad tjänst för att söka avhandlingar och forskningsartiklar inom utbildningsområdet samt information om pågående forskning eftersöks.

På den internationella marknaden, i framför allt Asien och USA, finns i dag mycket avancerade digitala verktyg och metoder som ger stöd för barn och elevers individuella lärande. Det är viktigt att Sverige följer med i och deltar i denna utveckling. Kunskapsbasen kring it och lärande behöver stärkas. Fördelningen av medel bör ske i samspel med huvudmän, universitet och högskolor.

Informationsansvarig

  • Anna Carlsson
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot