Publicerad: 12 mars 2019

Tillåt nätbaserad undervisning

Nätbaserad undervisning skulle underlätta för många elever att få bättre utbildning.

Stärker likvärdig utbildning

Det råder stor brist på lärare i Sverige idag och det ser ut att så göra under en överskådlig tid framöver. Vi behöver erbjuda nyanlända elever undervisning i svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning. Men många kommuner, i bland annat glesbygdsområden, har svårt att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen och överlag är bristen på lärare i moderna språk och naturvetenskapliga ämnen stor.

För att locka fler att välja läraryrket måste insatser på flera fronter sättas in, men det kommer att ta tid och därför behövs olika lösningar för att möta behovet av behöriga och legitimerade lärare. Glesbygdskommuner och stora geografiska avstånd innebär särskilda rekryteringsutmaningar och svårigheter för kommunerna att kunna erbjuda eleverna undervisning av hög kvalitet. Här kan digitala verktyg och fjärrundervisning skapa möjligheter till arbetssätt som gör att lärare kan nå fler elever.

Det finns också många elever idag som av olika skäl inte kan eller vill delta i traditionell klassrumsundervisning. Orsakerna kan vara exempelvis psykosociala svårigheter, sjukdom, tidigt föräldraskap, elever som reser med sina familjer. En nätbaserad undervisning i form av distansundervisning och blended learning skulle kunna skapa möjligheter för dessa elever att tillgodogöra sig en utbildning på sina villkor, där ingen utbildning alls ibland är alternativet.

Fjärr- och distansundervisning

Fjärr- och distansundervisning skulle också kunna bredda utbudet av kurser och ämnen skolan kan tillhandahålla. I dag är antalet moderna språk en elev kan välja mellan beroende på vilka lärare skolan har lyckats rekrytera. Genom nätbaserad undervisning kan alla elever i Sverige ha möjlighet att läsa t.ex. mandarin eller italienska.

SKL välkomnar den förändrade lagstiftning som från och med den 1 augusti 2016 tillåter skolhuvudmän att avtala om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål som fjärrundervisning på entreprenad med varandra. Vi anser dock att vi inte kan vara nöjda där utan att lagstiftningen kring fjärr- och distansundervisning måste fortsätta ses över för att möjliggöra för många elever att få en bättre utbildning och för lärare att erbjuda sådan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Carlsson
    Programansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot