Publicerad: 27 juni 2018

Elevhälsa, skolmat

Skolan är enligt skollagen skyldig att genomföra och erbjuda elever olika hälsofrämjande insatser. Näringsriktig skolmat är viktig för elevernas välmående och skolprestationer. Det ska också finnas tillgång till elevhälsa med olika yrkesgrupper som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Ett sådant exempel är elevernas hälsobesök hos skolsköterskan.

Digitalisering

SKL:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till år 2017.

idékonferens

En bra kost som ger den energi och näring som kroppen behöver är en förutsättning för att en elev ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig och prestera i skolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot