Publicerad: 23 augusti 2018

Elevhälsa

SKL:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till år 2017.

Elever från Älta skola äter skolmat

Elevhälsan omfattar elever från förskoleklassen till och med gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Insatserna kräver resurser i form av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personer med specialpedagogisk kompetens, exempelvis specialpedagoger och speciallärare.

Rapport: Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Statistik för elevhälsans personalgrupper

SKL:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till 2017 redovisas som antalet årsarbetare, dels inom grund- och gymnasieskolan, dels i kommungrupper. Det som inte syns i statistiken är köp av tjänstetimmar, till exempel läkartimmar och psykologtimmar.

Statistiken visar att alla yrkesgrupper har ökat i antal sedan år 2000, bortsett från speciallärarna vars utbildning återinfördes år 2008. Den största ökningen har skett bland specialpedagogerna som har ökat med 378 procent och skolkuratorerna som har ökat med 130 procent.

Personal inom elevhälsa i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive särskolan, 2017 per befattning och kommungrupp (Excel)

Personal inom elevhälsa i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive särskola, 2000-2017 (Excel)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot