Publicerad: 11 december 2017

Skolmat

En bra kost som ger den energi och näring som kroppen behöver är en förutsättning för att en elev ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig och prestera i skolan.

Tillagning av skolmat i köket på Sågbäcksgymnasiet

Sverige har sedan 1997 haft lagstadgade krav på kostnadsfria skolluncher till alla elever i den obligatoriska skolan. Den 1 juli 2011 kompletterades skollagen med ett krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga.

För att skolorna ska ha en möjlighet att på ett enkelt sätt mäta matens näringsriktighet har SKL tillsammans med bland annat Livsmedelsverket och Karolinska Institutet tagit fram ett webbaserat verktyg som heter SkolmatSverige. Verktyget hjälper skolor och kommuner att se om de följer det lagstadgade kravet om näringsriktighet. Utöver detta erbjuder det kostnadsfria verktyget ett helhetsperspektiv för att utveckla måltidskvaliteten.

Fakta

Varje dag serveras cirka en miljon skolmåltider till en årlig kostnad av mer än fem miljarder kronor.

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot