Publicerad: 22 november 2018

Elevhälsa

Här hittar du SKL:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till år 2017.

Elever från Älta skola äter skolmat

Elevhälsan omfattar elever från förskoleklassen till och med gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Insatserna kräver resurser i form av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personer med specialpedagogisk kompetens, exempelvis specialpedagoger och speciallärare.

Rapporten Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Statistik för elevhälsans personalgrupper

SKL:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till 2017 redovisas som antalet årsarbetare, dels inom grund- och gymnasieskolan, dels i kommungrupper. Det som inte syns i statistiken är köp av tjänstetimmar, till exempel läkartimmar och psykologtimmar.

Statistiken visar att alla yrkesgrupper har ökat i antal sedan år 2000, bortsett från speciallärarna vars utbildning återinfördes år 2008. Den största ökningen har skett bland specialpedagogerna som har ökat med 378 procent och skolkuratorerna som har ökat med 130 procent.

Personal inom elevhälsa i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive särskolan, 2017 per befattning och kommungrupp (Excel, nytt fönster)

Personal inom elevhälsa i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive särskola, 2000-2017 (Excel, nytt fönster)

Samordnad individuell plan (SIP) i skolan

Skolan möter en del elever som behöver insatser från flera olika samhällsaktörer. Då är det ofta av stor betydelse att kommun, landsting och regioner samordnar sitt stöd. SKL har gjort en skrivelse till Regeringskansliet om att det bör införas en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen i likhet med den som finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Elevhälsans kompetenser kan vara viktiga i arbetet med SIP.

Inför en skyldighet för förskola och skola att initiera samordnad individuell plan (SIP) (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot