Publicerad: 7 april 2017

Bättre - inte mer statlig styrning

Ökad tillit och ett fungerande stöd bygger på en nära dialog mellan stat, huvudmän och skolor.

Statens detaljstyrning av skolan och över 60 riktade statsbidrag hämmar det lokala utvecklingsarbetet.

Staten behöver visa tillit till skolans profession att organisera och leda sina skolor och undervisningen.

För att det statliga stödet ska träffa rätt behöver det vara varierat och styras av vad skolor och kommuner efterfrågar. Det behöver också vara långsiktigt och flexibelt samt bygga på såväl forskning som erfarenhet.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot