Publicerad: 7 april 2017

Bättre undervisning är viktigare än nya regler

Utgå från forskning och beprövad erfarenhet av vad som fungerar bra i skolor och klassrum.

Sverige har länge haft en strid ström av skolreformer. Det skapar oro och ryckighet i skolornas planering och undervisning.

Många reformer genomförs hastigt utan tydlig förankring i forskning och verksamhet.

De flesta handlar om regler, kontroll och system istället för stöd som stärker professionen och utvecklar undervisningen.

Det saknas systematiska utvärderingar av skolans reformer.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot