Publicerad: 7 april 2017

Samsyn behövs

Det behövs en samsyn om lösningar och vägen framåt. Där innehåll väger tyngre än system.

Skolans stora utmaningar handlar om att:

  • Ge eleverna likvärdiga möjligheter utifrån skollagens höga ambitioner
  • Undervisa för ett samhälle i förändring, där digitaliseringen är en viktig del
  • Hitta skolans roll för att möta segregationen, i samverkan med det övriga samhället
  • Alla i skolan ska vara trygga och må bra
  • Möta behoven av resurser för skolans utveckling och utbyggnad

SKL är ense med många andra om utvecklingsbehoven: undervisning, arbetssätt, kompetensförsörjning samt tydliga roller, styrning och ledning.

Men det behövs en samsyn om lösningar och vägen framåt. Där innehåll väger tyngre än system.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot