Publicerad: 9 oktober 2018

Huvudmännens expertråd för skolutveckling

SKL och Friskolornas riksförbund tillsatte i somras Huvudmännens expertråd för skolutveckling. Deltagarna i expertrådet är lärare, skolledare och forskare som har arbetat systematiskt för att utveckla och studera undervisning och arbetssätt.

Expertrådet fick i uppdrag att samla erfarenheter av hur framgångsrik skolutveckling kan gå till i praktiken. I vår rapport hittar du slutsatser och rekommendationer om vad som krävs för att stärka svensk skola. Dessa bygger på konkreta exempel från förskolor, skolor, huvudmän och lärosäten samt aktuell forskning.

Expertrådets förhoppning är att vårt arbetssätt, det vill säga att lärare, skolledare och forskare möts för att tillsammans analysera och ta tillvara olika erfarenheter och forskningsresultat, ska få större spridning. På så sätt tas den kompetens som finns i organisationen tillvara och ett gott samtal om skolutveckling skapas.

Rapporten innehåller totalt 30 rekommendationer. De riktar sig till staten, huvudmän, rektorer och lärare. Några förutsätter att regler förändras, medan flera kan prövas omedelbart. Här och nu.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot