Publicerad: 19 februari 2019

Landskrona

Landskrona har under snart sju år systematiskt arbetat med att utveckla förskolor och skolor.

En utgångspunkt var de framgångsfaktorer som SKL har identifierat. Att stärka skolledares och pedagogers kompetens har varit prioriterat. Staden har inte arbetat med en specifik metod eller inriktning utan har satsat på breda utvecklingsinsatser utifrån de behov som barn och elever har, där vikten av uthållighet och uppföljning ständigt har poängterats.

Med syftet att ta tillvara goda erfarenheter från utvecklingsarbetet och sprida insatser som ger effekt påbörjade Landskrona 2013 konceptet Attraktiv skolkommun. För att omsätta detta innovativa och forskningsanknutna arbetssätt finns en projektorganisation som driver på och stöttar arbetet med lärandets förbättring.

Genom att följa upp och analysera skolutvecklingens effekter på organisering, pedagogers arbetssätt samt elevers måluppfyllelse kan verksamheterna i staden stärkas och satsningar bli mer effektiva.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot