Publicerad: 9 oktober 2018

Långsiktigt arbete med måluppfyllelse i AcadeMedias förskolor

I AcadeMedias förskolor används flera egenutvecklade uppföljningsverktyg med fokus på tre områden; grundläggande lagkrav, undervisningens kvalitet och förskolans måluppfyllelse.

Inom skolan följer man också upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter, funktionell, upplevd respektive ändamålsenlig kvalitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot