Publicerad: 9 oktober 2018

Kinda, en lärande skolorganisation

De personliga mötena, långsiktiga utvecklingsområden, en ledningsgrupp som behandlar helheten och skolledare som stödjer varandras utvecklingsarbeten och utnyttjar de enskilda personernas kompetenser är viktiga ingredienser i styrningen av skolan i Kinda kommun.

Ledningsgruppen består av alla förskolechefer och rektorer, förvaltningschefen och stödfunktioner på förvaltningen (ekonomi och ibland personal). De möts en heldag var 14:e dag, då beslut fattas för det som behövs utifrån de fyra utvecklingsområden som finns.

Att våga hålla fast vid samma utvecklingsområden under lång tid (men skruva på detaljerna) har lett till att målen är väl kända i verksamheten. Detta bidrar till stabiliteten och stärker lärandet i såväl ledningsgruppen som för barn och elever.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot