Publicerad: 11 december 2017

Kinda, en lärande skolorganisation

De personliga mötena, långsiktiga utvecklingsområden, en ledningsgrupp som behandlar helheten och skolledare som stödjer varandras utvecklingsarbeten och utnyttjar de enskilda personernas kompetenser är viktiga ingredienser i styrningen av skolan i Kinda kommun.

Ledningsgruppen består av alla förskolechefer och rektorer, förvaltningschefen och stödfunktioner på förvaltningen (ekonomi och ibland personal). De möts en heldag var 14e dag då beslut fattas för det som behövs utifrån de fyra utvecklingsområden som finns. Att våga hålla fast vid samma utvecklingsområden under lång tid (men skruvat på detaljerna) har lett till att målen är väl kända i verksamheten vilket bidrar till stabiliteten och stärker lärandet i såväl ledningsgruppen som för barn och elever.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot