Publicerad: 9 oktober 2018

Södertälje – tvålärarsystem

I Södertälje har man i flera skolor inrättat tvålärarsystem, vilket innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet.

Ett exempel kan vara att en lärare undervisar medan den andra observerar eleverna. En del skolor delar klassen i två delar som var sin lärare tar ansvar för. Andra undervisar alla elever i en klass tillsammans.

Modellen syftar till att skapa en större flexibilitet utifrån elevers olika behov, att ge eleverna mer stöd, att få en mer effektiv arbetsfördelning i lärargruppen och att ge förutsättningar för ett kollegialt lärande. Allt i syfte att öka måluppfyllelsen.

De fördelar som har visat sig hittills är till exempel att miljön har blivit mer utvecklande och lugnare för lärare och elever, att arbetet i klassrummet blivit effektivare och att arbetsbelastningen har minskat. I Södertälje har Ronnaskolan, Brunnsängsskolan och Wasaskolan provat tvålärarsystem med lyckat resultat.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot