Publicerad: 11 december 2017

Södertälje – tvålärarsystem

I Södertälje har man i flera skolor inrättat tvålärarsystem, vilket innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet.

Ett exempel kan vara att en lärare undervisar medan den andra observerar eleverna. En del skolor delar klassen i två delar som var sin lärare tar ansvar för. Andra undervisar alla elever i en klass tillsammans.

Modellen syftar till att skapa en större flexibilitet utifrån elevers olika behov, att ge eleverna mer stöd, att få en mer effektiv arbetsfördelning i lärargruppen och att ge förutsättningar för ett kollegialt lärande. Allt i syfte att öka måluppfyllelsen. De fördelar som visat sig hittills är till exempel att det har blivit en mer utvecklande och lugnare miljö för lärare och elever, att arbetet i klassrummet blir effektivare och att arbetsbelastningen minskar. I Södertälje har Ronnaskolan, Brunnsängsskolan och Wasaskolan provat tvålärarsystem med lyckade resultat.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot