Publicerad: 11 december 2017

Finlir och FIKA i Kungsbacka

I Kungsbacka finns en lektor som driver FINLIR (ForskningsINitiera(n)de Lärare I Praktiken). Genom FINLIR hjälper hon kollegor med verktyg för insamling och analys av empiri och är kritisk vän i produktion av forskningsinitierade undersökningar och beprövad erfarenhet. Det huvudsakliga syftet är att bepröva erfarenhter och mäta effekt av nya sätt att undervisa.

FIKA är kommunens forskningsnätverk där alla som arbetar utifrån vetenskapliga metoder är välkomna.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot