Publicerad: 9 oktober 2018

Räkna med Västerås

Inom det storskaliga, långsiktiga och forskningsbaserade forsknings- och utvecklingsprojektet ”Räkna med Västerås” utvecklas verktyg och material som fungerar som resurser för rektorer, ämnesföreträdare och lärare.

Stödet ger bättre förutsättningar för utveckling, såväl teoretiskt som praktiskt, i det egna arbetet. Fokus för kompetensutvecklingen är lärarnas undervisning och vad som kan förändra den.

Mätningar visar inte enbart att lärarna och rektorerna uppskattar dessa resurser, utan även att elevers kunskaper i matematik förbättras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot