Publicerad: 11 december 2017

Räkna med Västerås

Inom det storskaliga, långsiktiga och forskningsbaserade forsknings- och utvecklingsprojektet ”Räkna med Västerås” utvecklas verktyg och material som fungerar som resurser för rektorer, ämnesföreträdare och lärare.

Stödet ger bättre förutsättningar för utveckling, såväl teoretiskt som praktiskt, i det egna arbetet. Fokus för kompetensutvecklingen är lärarnas undervisning och vad som kan förändra den. Mätningar visar inte enbart att lärarna och rektorerna uppskattar dessa resurser utan även att elevers kunskaper i matematik förbättras.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot