Publicerad: 11 december 2017

Lärmiljön, skolutveckling

Det förhållningssätt och den kultur som eleverna möter i skolan och i klassrummet är central för deras utveckling. Expertrådet vill särskilt lyfta fram betydelsen av höga och realistiska förväntningar, allas möjlighet till progression, inkludering och flexibel användning av resurser.

Dokumenterad erfarenhet av höga förväntningar

Dokumenterad erfarenhet av att följa och bedöma elevers progression

 • Täta kunskapsuppföljningar förenklar stödinsatser i Vittra Vallentuna
  Efter sviktande resultat på Vittra Vallentuna har skolan numera kunskapsuppföljning med varje elev var sjätte vecka.
  Sådana regelbundna uppföljningar skapar förutsättningar för tidiga insatser som utgår från varje elevs situation för att alla ska klara kunskapskraven och nå så långt som möjligt. Vittra Vallentuna fick SIQs utmärkelse Bättre skola 2015.

 • Malung-Sälen jobbar mål
  I Malung-Sälen har man lyckats väl med såväl kunskapsmål som demokratimål. Man har trygga, nöjda elever som känner att de får utmaningar i skolan samtidigt som de når goda kunskapsresultat.
 • I Vivallaskolan i Örebro synliggjordes nyanländas lärande
  Vivallaskolan i Örebro har länge haft en stor andel nyanlända elever. Elevernas kunskapsutveckling har varit stor under de första åren och skolledningen såg behov av att synliggöra denna kunskapsutveckling för att motivera till fortsatt lärande även om inte alla kunskapskrav var uppfyllda, det vill säga synliggöra elevernas progression.

Dokumenterad erfarenhet av goda lärmiljöer

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta flexibelt och på andra sätt utnyttja resurserna väl

 • Bättre skola till varje pris – om effektiv resursanvändning
  Bättre skola till varje pris – om effektiv resursanvändning Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, har studerat effektivisering och kvalitetsförbättring i skolan i flera kommuner. I en PM till Expertrådet har han sammanfattat sina egna erfarenheter och forskning om att förbättra resursanvändningen i skolväsendet.

 • Nya läroverket
  På Nya Läroverket har eleverna få korta avbrott för raster. Scheman läggs med långa sammanhållna lektioner i varje ämne.
 • Resursfördelning utifrån socioekonomiska faktorer i Helsingborg
  I Helsingborg fördelas resurser till såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan utifrån bland annat socio-ekonomiska faktorer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot