Publicerad: 11 december 2017

I Vivallaskolan i Örebro synliggjordes nyanländas lärande

Vivallaskolan i Örebro har länge haft en stor andel nyanlända elever. Elevernas kunskapsutveckling har varit stor under de första åren och skolledningen såg behov av att synliggöra denna kunskapsutveckling för att motivera till fortsatt lärande även om inte alla kunskapskrav var uppfyllda, det vill säga synliggöra elevernas progression.

Elevernas visade kunskaper analyserades genom tydliga indelningar i vilka kunskapskrav som eleven hade nått och vilka de behövde träna mer för att klara. En sådan visualisering har varit bra för lärare och skolledning, eleverna och föräldrarna. Skolan har även arbetat mycket med läroplanens gemensamma förmågor som återkommer i de olika skolämnena.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot