Publicerad: 9 oktober 2018

Ledarskap, skolutveckling

Ledarskapet har betydelse på alla nivåer; från klassrummet till politiken. Det är en fråga som genomsyrar samtliga områden som Expertrådet diskuterar i denna rapport.

Expertrådet vill särskilt lyfta fram följande dimensioner av ledarskapet i skolan: vikten av en väl fungerande styr- och utvecklingskedja, ledare med fokus på elevernas resultat samt betydelsen av att rektorer och förskolechefer får ökade förutsättningar att utveckla sitt ledarskap med både ansvar och befogenheter.

Dokumenterad erfarenhet av att stärka styrkedjan

  • Kunskapsskolan
    Kunskapsskolans kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i att varje rektor är ansvarig för sin verksamhet och dess resultat samtidigt som de utmanas, men också stöds, att nå högre resultat av företagets ledning.
  • En tredjedel av kommunerna förbättrar styrkedjan i SKL PISA 2015
    Cirka en tredjedel av Sveriges kommuner deltar i SKL PISA 2015. Syftet är att stärka styrning och ledning med fokus på att förbättra matematikresultaten.

Dokumenterad erfarenhet av ledare med fokus på elevernas resultat

Dokumenterad erfarenhet av att stärka förskolechefers och rektorers friutrymme

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot