Publicerad: 11 december 2017

Kunskapsskolan

Kunskapsskolans kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i att varje rektor är ansvarig för sin verksamhet och dess resultat samtidigt som de utmanas, men också stöds, att nå högre resultat av företagets ledning.

Att få balans i det lokala och det centrala arbetet är en nyckel till hög kvalitet och måluppfyllelse. En viktig aspekt är att alla inom företaget har hög kunskap om kärnverksamheten, delar de gemensamma värderingarna och har en samsyn kring verksamhetsmålen. Kunskapsskolan arbetar därför sedan länge aktivt med en sammanhållen struktur för vision, övergripande mål och värderingar som på olika sätt levandegörs i verksamheten. Alla företagets skolor tillämpar ett gemensamt arbetssätt och innefattas av gemensamma kvalitetsprocesser, vilket gör att kunskap och erfarenheter kan delas mellan skolorna och därigenom uppnå en hög kvalitet i såväl pedagogik som i hur arbetet organiseras och följs upp.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot