Publicerad: 19 februari 2019

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, PUD

PUD är Högskolan Dalarnas regionala utvecklingscentrum (RUC) och har verkat som en sammanhållande organisation mellan högskolan och verksamhet sedan sedan 1997.

I dag är 24 kommuner och skolhuvudmän anslutna till PUD. Förutom att vara en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning i regionen finns även ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och regionala utvecklingscentra.

PUD:s arbetsfält är omfattande då PUD utvecklar och organiserar verksamhet över alla de områden där skolan och högskolan möts. Eftersom alla resurser samlas i PUD:s verksamhet har huvudmännen stora möjligheter att göra prioriteringar av de frågor som är viktigast i regionen. Bland annat har en regional forskarskola startats som gör det möjligt även för små huvudmän att med vissa intervall låta egna lärare delta.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot