Publicerad: 11 december 2017

Uppsala universitet, sju kommuner och regionförbundet: Forum för samverkan

Forum för samverkan (FoSam) skall bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet.

Målet är att säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Kunskapsutbytet skall resultera i ökad måluppfyllelse i förskola/skola samt ökad kvalitet och relevans i forskningen vid Uppsala universitet. Samverkan tar sin utgångspunkt i konkreta behov och med huvudfokus på praktiknära frågeställningar i förskola/skola men också policystöd för kommunal förvaltning. Ett exempel på samverkan är AIMday, en mötesplats för forskare och verksamhet kan mötas för att tillsammans ta fram forskningsfrågor.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot