Publicerad: 11 december 2017

Learning study - forskarskola för lärare vid Jönköpings universitet

Genom learning study kan lärare på vetenskaplig grund förbättra sin undervisning. Vid den nationella forskarskola för Learning Study i Jönköping studerar praktiserande lärare till licentiatexamen. Forskarskolan driver såväl den praktikutvecklande ämnesdidaktiska forskningen framåt samtidigt som deltagande lärare förbättrar sin egen undervisning.

I learning studies utgår man från ett problem som är direkt relaterat till lärares klassrumsarbete. Eftersom det är metoden som är utgångspunkten arbetar de studerande inom olika ämnen och årskurser i skolan.

Avhandlingsarbetet bedrivs tillsammans med kolleger hos den egna huvudmannen i form av en eller flera learning studies så att såväl kolleger som skolledare involveras, vilket stödjer ett fortsatta kvalitetsarbete.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot