Publicerad: 11 december 2017

Sollentuna – Skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för effektivt lärande för både elever och lärare som syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer. STL-modellen har utvecklats och prövats i Sollentuna kommun under fem års tid och har visats sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat.

Modellen bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor.
Denna kombination av pedagogik och teknik möjliggör för samtliga elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att via teknikens kompensatoriska möjligheter fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater. Eleverna återkopplar formativt på sina klasskamraters texter, vilka slutligen publiceras digitalt på gemensamma klassiter.

Metoden kommer att spridas genom en utbildning för lärare, skolledare och förtroendevalda via SKL.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot