Publicerad: 9 oktober 2018

Boden, värden och värderingar i skolan

I Boden har tilliten till professionen varit utgångspunkten, att ha ett nedifrån–och-upp-perspektiv på vilka utvecklingsområden som är de viktigaste. Samtidigt behöver alla nivåer i styrkedjan drar åt samma håll och ha samma förståelse för vad som behöver göras.

I arbetet med  PRIO ser man framför allt tre framgångsfaktorer för utveckling:

  1. Skolledarnas roll är avgörande. Efter att utvecklingsområdena har tagits fram behöver skolledaren kliva fram och ta ansvar för att driva utvecklingen vidare.
  2. Till sin hjälp behöver skolledaren ha nyckelpersoner för att se till att genomförandet fungerar, som är länken mellan skolledaren och alla lärare.
  3. Förvaltningen behöver vara beredd att göra de förändringar i organisationen som skolorna ser behövs. I en skola ville man till exempel inrätta arbetslagsledare, som inte tidigare fanns i kommunen. När det sker ett systematiskt utvecklingsarbete på skolorna är det lättare för de som beslutar på nästa nivå att visa tillit till att utveckla för att stödja de uttalade behoven.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot