Publicerad: 9 oktober 2018

Synligt lärande

Lärarnas pedagogiska skicklighet och deras återkoppling till eleverna är centralt för elevernas skolresultat. Det visar SKL:s skrift Synligt lärande, som sammanfattar världens största studie om vad som påverkar elevernas resultat.

Skriften är en sammanfattning av John Hatties metastudie om vad som påverkar elevernas resultat. Sedan den publicerades 2011 har den fått stor uppmärksamhet och spridning i landet. Skriften kan både laddas ned och beställas:

Skriften synligt lärande

Innehåller material som stöd för diskussion

Att kritiskt granska och analysera forskningens slutsatser är en del av ett vetenskapligt förhållningssätt som bör finnas när man närmar sig alla typer av forskningsresultat. Därför har SKL tagit fram ett diskussionsmaterial till översättningen.

Materialet är ett stöd för lärare, rektorer, förvaltningschefer och förtroendevalda att samtala och reflektera om resultaten utifrån egna erfarenheter och lokala behov. Diskussionsmaterialet är i word för att ni själva skall kunna lägga in och stryka så att frågorna blir relevanta för er.

Hatties analys

Johan Hattie har fått stort genomslag i Sverige och det finns en debatt om att hans analyser har fått för stort genomslag.

SKL:s debattinlägg: Nyfiken och kritisk hållning till Hattie ingen motsättning

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot