Publicerad: 9 oktober 2018

Barngruppers storlek och personaltäthet

Antalet barn i förskolan har under en tioårsperiod ökat med över 90 000. Trots att allt fler barn går i förskolan så är personaltätheten stabil över tid och den genomsnittliga barngruppen har minskat.

Barngruppers storlek

Källa: Skolverket

Gruppstorlek

I genomsnitt hade varje barngrupp 15,3 barn hösten 2017. Det är den lägsta siffran sen början av 1990-talet. Det förekommer naturligtvis skillnader över landet; hur det ser ut på en viss förskola eller i enskilda kommuner kan variera. Så även om de nationella siffrorna inte visar att barngruppernas storlek har ökat kan utvecklingen se annorlunda ut lokalt.

Personaltäthet

I Skolverkets statistik för förskolan beräknas personaltätheten utifrån antal årsarbetare och antal inskrivna barn. Med detta mått, som kan sägas vara den planerade resursen, uppgår personaltätheten i dag till 5,1 barn per personal hösten 2017.

Det finns dock ett visst mått av osäkerhet förenat med måttet. Mindre ökningar i barnens vistelsetid påverkar i praktiken personaltäthet negativt utan att det behöver synas i den officiella statistiken. Den faktiska personaltätheten – då hänsyn tas till barnens och personalens frånvaro – påverkar ofta så att personaltätheten i realiteten blir högre.

Källa: Skolverket

Informationsansvarig

  • Anna Tornberg
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot