Publicerad: 9 oktober 2018

Fakta förskola

Barn och grupper

 • Hösten 2017 var nästan 510 000 barn inskrivna i förskolan. Det innebär en ökning med över 90 000 barn på tio år.
 • Av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen är 84 procent inskrivna i förskola. I åldersgrupperna 4 och 5 år går 95 procent av barnen i förskola.
 • Barn med utländsk bakgrund är något underrepresenterade i förskolan. 79 procent av barn 1-5 år med utländsk bakgrund är inskrivna i förskolan.
 • Fördelningen mellan flickor och pojkar i förskolan speglar könsfördelningen i befolkningen för barn i förskoleålder.
 • I genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,3 barn 2017, vilket är en tydlig minskning sedan 2016. Grupperna har nu minskat tre år i följd. 2014 var en genomsnittlig grupp 16,9 barn.
 • I kommunala förskolor har en barngrupp i genomsnitt 15,3 barn och i fristående förskolor 15,6 barn.
 • I genomsnitt går det 12,4 barn per småbarnsgrupp (avdelningar med barn i ålder 1-3 år).
 • I kommunala förskolor har en småbarnsgrupp i genomsnitt 12,6 barn och i fristående förskolor 11,7 barn.

Personal

 • Det går 5,1 barn per årsarbetare i förskolan.
 • Det är 40 procent av alla årsarbetare i förskolan som har en förskollärarlegitimation.
 • Andelen med förskollärarlegitimation är 43 procent i de kommunala förskolorna och 28 procent i de fristående förskolorna.
 • 30 procent av årsarbetarna saknar pedagogisk högskoleutbildning eller gymnasial utbildning för att arbeta med barn.
 • I kommunala förskolor saknar 27 procent sådan utbildning. I fristående förskolor är andelen 41 procent.
 • Antal förskolechefer 4 770.
 • Antal anställda som arbetar med barn 108 580.
 • Antal årsarbetare som arbetar med barn 100 156.

Källa: Skolverket och SCB

Informationsansvarig

 • Anna Tornberg
  UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot