Publicerad: 30 augusti 2018

Lärande exempel inom förskolan

Runt om i landet pågår ett stort arbete för att möta förskolans kompetensbehov. Ta del av hur några kommuner har arbetat för att säkra sin kompetensförsörjning.

Exemplen utgår ifrån SKL:s nio rekryteringsstrategier. Arbete utifrån strategierna kan både minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarens attraktionskraft. Att jobba med strategierna innebär att kommuner, landsting och regioner måste utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar.

Logotyp för rekryteringsstrategin Använd kompetensen rätt

Använd kompetensen rätt

Barnens bästa i varje steg. Det har varit fokus för det arbete mot förbättrad lär- och arbetsmiljö för barn och medarbetare som Kungsbacka inledde för ett par år sedan.

Förskola i förändring – för barnens skull

När Malmö stad analyserade sin förskoleorganisation under 2015, hade en rad insatser genomförts för stärkt kvalitet, kompetens och kapacitet i verksamheten. Dock kunde konstateras att dessa inte hade lett till att möjliggöra det pedagogiska ledarskapet.

Med fokus på detta område genomfördes en organisationsutveckling av förskolans ledningsstruktur.

Kvalitet och kompetens i fokus i Malmös nya förskoleorganisation

Logotyp för rekryteringgstrategin Bredda rekryteringen

Bredda rekryteringen

För några år sedan konstaterade Kalmar, Torsås och Mörbylånga ett behov av utbildade barnskötare i arbetslagen. Från förskolans håll kom önskemål om flerspråkighet bland medarbetarna.

Tolv olika språk talas

Åre är en expansiv kommun och behöver bygga på kompetensen på flera olika sätt för att säkerställa kvaliteten i förskolan. Inte minst då kommunen har många nyanlända barn i förskolan som behöver bra förutsättningar för sitt lärande. Det handlar dels om att höja kompetensen hos tillsvidareanställda barnskötare som saknar utbildning mot barn, dels att skapa förutsättningar för nyanlända att bli anställningsbara i förskolan.

Bredda rekryteringen i Åre

Logotyp för rekryteringgstrategin Marknadsför jobben

Marknadsför jobben

I Örebro kommun på förvaltningen förskola & skola har ett medvetet arbete pågått under flera år för att öka attraktiviteten i yrket. En viktig del är att tidigt ge ungdomar en positiv bild av att arbeta med barn, bland annat genom att erbjuda feriejobb i förskolan. För att locka ungdomar att söka barn- och fritidsprogrammet träffar kommunen också grundskolans elever inför gymnasievalet

Du får jobb på måndag! Örebros arbete med att stärka attraktiviteten i barnskötaryrket

Härnösands gymnasium arbetar på flera olika sätt med att stärka kvaliteten på barn- och fritidsprogrammet och för att stärka kopplingen till arbetslivet efter examen. Några exempel på genomförda aktiviteter är startade nätverk med andra kommuner i regionen samt programråd där Härnösand gymnasium bjuder in branscherna och fackförbundet Kommunal för diskussion kring utmaningar och lösningar.

Härnösands arbete med att marknadsföra jobben

Utnyttja tekniken

En av de stora utmaningarna för förskolan i Upplands Bro är att åstadkomma likvärdighet. De har olika strategier att ta sig an den uppgiften som omfattar satsningar på såväl förskollärna som barnskötarna.

Distansutbildning av barnskötare höjer kompetensnivån i Upplands Bro

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot