Publicerad: 3 maj 2018

Lärande exempel inom förskolan

Runt om i landet pågår ett stort arbete för att möta förskolans kompetensbehov. Ta del av hur några kommuner har arbetat för att säkra sin kompetensförsörjning.

Exemplen utgår ifrån SKL:s nio rekryteringsstrategier. Arbete utifrån strategierna kan både minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarens attraktionskraft. Att jobba med strategierna innebär att kommuner, landsting och regioner måste utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar.

Logotyp för rekryteringsstrategin Använd kompetensen rätt

Använd kompetensen rätt

Barnens bästa i varje steg. Det har varit fokus för det arbete mot förbättrad lär- och arbetsmiljö för barn och medarbetare som Kungsbacka inledde för ett par år sedan.

Förskola i förändring – för barnens skull

När Malmö stad analyserade sin förskoleorganisation under 2015, hade en rad insatser genomförts för stärkt kvalitet, kompetens och kapacitet i verksamheten. Dock kunde konstateras att dessa inte hade lett till att möjliggöra det pedagogiska ledarskapet.

Med fokus på detta område genomfördes en organisationsutveckling av förskolans ledningsstruktur.

Kvalitet och kompetens i fokus i Malmös nya förskoleorganisation

Logotyp för rekryteringgstrategin Bredda rekryteringen

Bredda rekryteringen

För några år sedan konstaterade Kalmar, Torsås och Mörbylånga ett behov av utbildade barnskötare i arbetslagen. Från förskolans håll kom önskemål om flerspråkighet bland medarbetarna.

Tolv olika språk talas

Logotyp för rekryteringgstrategin Marknadsför jobben

Marknadsför jobben

Härnösands gymnasium arbetar på flera olika sätt med att stärka kvaliteten på barn- och fritidsprogrammet och för att stärka kopplingen till arbetslivet efter examen. Några exempel på genomförda aktiviteter är startade nätverk med andra kommuner i regionen samt programråd där Härnösand gymnasium bjuder in branscherna och fackförbundet Kommunal för diskussion kring utmaningar och lösningar.

Härnösands arbete med att marknadsföra jobben

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot