Publicerad: 29 augusti 2019

Fritidshem

SKL vill stödja medlemmarna i att utveckla en framgångsrik skola. Att lyfta fram fritidshemmets betydelse och uppmärksamma frågan om god kvalitet är ett led i vårt arbete. SKL vill bidra till att alla kommuner ska kunna erbjuda fritidshem av god kvalitet.

Material för huvudmän

SKL har tagit fram ett material till stöd för skolhuvudmän (politiker och förvaltning) för att stärka kvaliteten i fritidshem. Materialet är ett komplement till Skolverket allmänna råd. Sedan 2016 finns också i grundskolans läroplan en del som handlar specifikt om fritidshemmet.

SKL har tillsammans med FoU Skola på Kommunförbundet Skåne publicerat Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt. Utgångspunkten är att relevant forskning ska bidra till att höja kvaliteten i fritidshem.

Rekryteringsbehov

En av de största utmaningarna för huvudmännen är att rekrytera kvalificerad personal till fritidshem. Det finns ett stort behov av fritidslärare/fritidspedagoger och annan personal med relevant utbildning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot