Publicerad: 9 oktober 2018

Allmänna råd fritidshem

Skolverket har antagit nya allmänna råd för fritidshem. De blir ett viktigt redskap för att stärk kvaliteten.

I de allmänna råden framhålls bland annat att fritidshemmets verksamhet behöver synliggöras i det systematiska kvalitetsarbetet både på huvudmannanivå och på skolnivå. Dialogen mellan skolhuvudman och rektor betonas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot