Publicerad: 11 december 2017

Allmänna råd fritidshem

Skolverket har antagit nya allmänna råd för fritidshem. De blir ett viktigt redskap för att stärk kvaliteten.

I de allmänna råden framhålls bland annat att fritidshemmets verksamhet behöver synliggöras i det systematiska kvalitetsarbetet både på huvudmannanivå och på skolnivå. Dialogen mellan skolhuvudman och rektor betonas.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot