Publicerad: 9 oktober 2018

Fakta fritidshem

  • Hösten 2015 gick 461 900 elever i fritidshem. Det är en ökning med närmare 17 500 elever på ett år och 138 400 elever på tio år.
  • Andelen av alla barn, 6–12 år, som är inskrivna i fritidshem är 58 procent. Det är framför allt 6–9-åringar som går i fritidshem. I den åldersgruppen är 84 procent inskrivna.
  • Det går i snitt 40,9 elever per grupp och det är 12,9 elever per anställd.
  • I fritidshem har 47 procent av årsarbetarna en pedagogisk högskoleexamen, främst fritidspedagogexamen. 20 procent av årsarbetarna har annan utbildning för arbete med barn.
  • Antal arbetsledare: 6 034.
  • Antal anställda: 35 852.
  • Antal årsarbetare: 21 124.

Uppgifterna gäller för hösten 2015.

Källa: Skolverket och SCB.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot