Publicerad: 9 oktober 2018

Erfarenhetsutbyte med konstruktiva inspel

Kompetens, engagemang, kraft och energi. De orden sammanfattar den träff som SKL ordnade med 18 kommuner och stadsdelar som arbetar med öppen förskola för att stärka utrikes födda kvinnors etablering i det svenska samhället.

Insatser för språkträning och andra aktiviteter som erbjuds runt om i landet varierar stort. Men många erfarenheter är gemensamma:

Flexibilitet, lyhördhet och en förståelse för de erfarenheter många kvinnor har med sig är viktiga utgångspunkter för att insatser ska ge resultat. Därför handlar de flesta insatserna inte bara om språk, det handlar även om att skapa trygghet och stärka självkänsla.

Att samverka över verksamhets- och förvaltningsgränser för att kunna ge relevant stöd är också helt nödvändigt. Här finns många potentiella kollegor: socialtjänstens öppna insatser, BVC, tandhälsan, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling, förskola, och även civilsamhällets aktörer är några av dem.

En annan, inte lika upplyftande erfarenhet som många av deltagarna delar, är ett relativt lågt intresse från högre chefer och politiskt håll. Att få till stånd en samverkan utan mandat uppifrån kräver hårt arbete och en stor uppfinningsrikedom. Här önskar deltagarna att SKL kan bidra till att öka intresset för denna verksamhet hos berörda beslutsfattare.

Erfarenhetsdagen ägde rum i Stockholm den 1 oktober 2018. Vi på SKL tackar deltagarna för alla kloka tankar och idéer som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med satsningen.

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator
  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot