Publicerad: 27 juni 2019

Filmer och fördjupning öppen förskola för språk och integration

Webbsändning om öppen förskola för språk och integration

Kan den öppna förskolan vara en lämplig arena för att påskynda utrikes födda kvinnors etablering, och för att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund? Runt om i Sverige finns initiativ där öppna förskolan är en viktig plattform för språk och integration. I webbsändningen berättar vi mer om SKL:s arbete i frågan, samt får ta del av två inspirerande
kommunexempel.

Konferens: Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

Den 6 december 2018 annordnade SKL en konferensen Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola. Konferensen var fullbokad och deltagarna var nöjda med dagen.

Dokumentation: Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

Utvärdering av fem kommuners arbete med öppen förskola som stöd

Ett steg in – en utvärdering av fem kommuners arbete med öppen förskola som stöd för integration i samhälls- och arbetslivet

Erfarenhetsutbyte med konstruktiva inspel

SKL ordnade en träff med 18 kommuner och stadsdelar som arbetar med öppen förskola för att stärka utrikes födda kvinnors etablering i det svenska samhället.

Erfarenhetsutbyte med konstruktiva inspel

Lokala exempel öppen förskola för språk och integration

Satsningen Öppen förskola för språk och integration tar fram lärande exempel från verksamheter i Sverige som har påbörjat ett arbete med öppen förskola för språk och integration.

Lokala exempel öppen förskola för språk och integration

Delrapport till regeringen efter satsningens första år

Delrapport från mars 2019 som beskriver föreslagna och pågående aktiviteter samt en strategi för kommande arbete.

Delrapport till regeringen efter satsningens första år (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator
  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot