Publicerad: 27 mars 2019

Statsbidrag att söka till öppen förskola

Det finns ett statsbidrag att söka för verksamheter som ska underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har ett statsbidrag att söka som bland annat kan beviljas till öppen förskola.

Under 2019 har föräldralediga varit en prioriterad målgrupp. Bidraget syftar till att:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn

Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommun beskriver sina erfarenheter av att använda medlen

Ödeshög kommun berättar om hur och varför de ansökt om Länsstyrelsens statsbidrag. De beskriver hur de resonerar inför att söka medlen och hur de kan användas på bästa sätt.

Länsstyrelsen berättar om medlen

Länsstyrelsernas nationella samordnare för utvecklingsmedel §37a berättar om vad det är för typ av statsbidrag och hur kommuner kan ansöka. Medlen kan användas för att testa och utveckla insatser utifrån lokala behov.

Informationsansvarig

 • Emil Larsson
  Projektkoordinator
 • Lotta Andersson Damberg
  Utredare
 • Hanna Sällemark
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot