Publicerad: 9 oktober 2018

Studiebesök i kommuner

Här kan du ta del av korta beskrivningar från SKL:s besök på öppna förskolor som arbetar med språk och integration. För dig som vill veta mer finns också kontaktuppgifter till verksamheterna.

 • Falkenberg, 2018-11-14
  I Falkenberg bedrivs en ambulerande språkundervisning för föräldralediga, Svenska för föräldralediga (SFF). En SFI-lärare och förskollärare reser tillsammans till olika öppna förskolor i kommunen och bedriver undervisning.
 • Södertälje 2018-11-16
  I Södertälje är Geneta familjecentral en viktig del av kommunens socialt förebyggande arbete.
 • Bjuv, 2018-11-22
  I Bjuv utgör den öppna förskolan ett nav i familjecentralen och är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet i kommunen.
 • Eslöv, 2018-11-22
  På Familjens hus i Eslöv har man utvecklat nya, innovativa former av språkundervisning för utrikes födda föräldrar.
 • Enköping, 2018-10-25
  I Enköping har man under lång tid erbjudit språkundervisning för föräldralediga. Kråkans öppna förskola utgör i dag navet för ett familjecentrerat arbete som kan möta varierande behov hos besökarna.
 • Falun, 2018-09-18
  På Elsborgs familjecentral erbjuds en eftermiddag i veckan utrikes födda mammor att delta i ett språkkafé för att ta del av språkträning och samhällsinformation.
 • Borlänge, 2018-09-17
  I Borlänge finns en spännande verksamhet med namnet Gemensamma krafter. Det är i grunden en öppen förskola som har utvecklat en omfattande verksamhet för att utgöra ett nav i kommunens arbete med samordnat stöd.
 • Jönköping, 2018-09-14
  I Jönköping erbjuder man reguljär SFI för föräldralediga på fyra öppna förskolor i kommunen. Samverkan genom familjecentraler har varit en viktig del i att kunna erbjuda samordnat och riktat stöd.
 • Uppsala, 2018-09-13
  På öppna förskolan Kristallen i Uppsala erbjuder kommunen sedan 2004 SFI för mammalediga, en riktad insats som får ringar på vattnet.
 • Göteborg, 2018-09-13
  I Göteborg har öppna förskolan vid Opaltorget utvecklat insatser som motverkar isolering och stärker språkinlärning hos utrikes födda föräldrar.
 • Karlstad, 2018-08-28
  På öppna förskolan i Rud samarbetar man med en kulturtolk som två dagar i veckan bidrar till att tillgängliggöra verksamheten för utrikes födda föräldrar.
 • Malmö, 2018-06-14
  Malmö har tagit ett sammanhållet grepp om de öppna förskolorna som en del i stadens strategi om förskolans utveckling och familjecentralernas roll.
 • Helsingborg, 2018-06-15
  Helsingborg har ett välutvecklat samarbete mellan stadens familjecentraler och SFI.
 • Botkyrka, 2018-05-23
  I Botkyrka har öppna förskolan i Fittja ett samarbete med SFI. Verksamheten används aktivt som en del av kommunens förebyggande sociala arbete.
 • Kramfors, 2018-05-21
  Kramfors har arbetat fram ett koncept som kallas öppen asylförskola och som riktar sig till asylsökande. Deras modell fokuserar bland annat på att verksamheten ska fungera som en sluss in till samhället.
 • Motala, 2018-05-02
  I Motala driver kommunen introduktionsförskolan Galaxen, där man har utarbetat ett spännande koncept för att erbjuda en sammanhållen etablering för nyanlända föräldrar med små barn.
 • Stockholms stad
  I Stockholms stad arbetar flera stadsdelar på olika sätt med att samordna öppna förskolor med insatser för språk och integration, ofta under namnet introduktionsförskola. SKL har besökt flera olika stadsdelar i kommunen.

Informationsansvarig

 • Emil Larsson
  Projektkoordinator
 • Lotta Andersson Damberg
  Utredare
 • Hanna Sällemark
  UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot