Publicerad: 8 juni 2018

Stockholms stad

I Stockholms stad arbetar flera stadsdelar på olika sätt med att samordna öppna förskolor med insatser för språk och integration, ofta under namnet introduktionsförskola. SKL har besökt flera olika stadsdelar i kommunen.

Enskede-Årsta-Vantör, 2018-05-29

I Rågsved har man under längre tid arbetat aktivt och kreativt med att nå och möta behoven hos utrikes födda föräldrar. Personalen på öppna förskolan i Rågsved har startat flera olika spännande aktiviteter och hittat sätt att arbeta uppsökande.

Bland annat har man en uppskattad cykelskola som personalen håller i. En studie-och yrkesvägledare kommer regelbundet som föräldrar kan boka in samtal med. Varje tisdag och torsdag är en SFI-lärare på plats under tre timmar och håller i anpassade lektioner. Det finns också ett samarbete med "Svenska med baby", som håller i träffar på öppna förskolan.

För att nå ut till nya besökare möter man exempelvis upp familjer på BVC, sätter upp lappar i området och deltar i olika nätverk så att också andra aktörer kan tipsa om verksamheten. Personalen vittnar samtidigt om att den bästa spridningen sker när besökare tipsar andra föräldrar. För att det ska hända måste varje besökare känna att den öppna förskolan är en relevant och positiv mötesplats.

Kontakt

Maria Stavling, maria.stavling@stockholm.se

Skärholmen, 2018-04-23

I Skärholmen drivs sedan i hösten 2017 en introduktionsförskola och en vanlig öppen förskola integrerat.

Verksamheten är öppen för alla familjer, men det finns också aktiviteter som är specifikt riktade till utrikes födda och nyanlända. Två timmar varje dag håller pedagogerna språkträning riktad till föräldrar och två gånger i veckan har en SFI-lärare lektioner.

Introduktionsförskolan får också regelbundna besök från BVC, studie- och yrkesvägledare och familjerådgivare. Verksamheten är samlokaliserad med en förskola och man arbetar med fokus på att öka deltagandet i förskolan med hjälp av introduktionsförskolan.

För att nå invånarna samarbetar man med medborgarvärdar och med så kallade stadsdelsmammor. De har erfarenhet av att vara nyanlända och kan fungera som bryggor mellan verksamheterna och familjer i stadsdelen.

Kontakt

Magdalena Göth, magdalena.goth@stockholm.se

Spånga-Tensta, 2018-04-24

I stadsdelen Spånga-Tensta har vi besökt två verksamheter, en öppen förskola på familjecentralen och en så kallad introduktionsförskola som är samlokaliserad med en förskola.

Öppna förskolan på familjecentralen vittnade om att de får många besökare i samband med att familjer besöker BVC eller familjerådgivare. Att alla delar lokal gör det lätt att ta kontakt mellan verksamheterna och gör att många familjer kan komma förbi på spontana besök. Den öppna förskolan är en viktig och lättillgänglig mötesplats och fungerar som en sluss vidare till andra samhällsaktörer.

Introduktionsförskolan drivs som en öppen förskola och har nyligen startat sitt arbete med fokus på olika etableringsinsatser. Det har varit svårt att nå målgruppen som behöver språkinlärning, men man arbetar vidare utifrån deltagarnas behov för att anpassa verksamheten. I Spånga-Tensta arbetar man tillitsskapande och medvetet utifrån kulturskillnader gällande synen på offentlig barnomsorg.

Kontakt

Karin Bylund, karin.bylund@stockholm.se 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot