Publicerad: 12 december 2018

Gymnasieskola

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Att ge alla elever förutsättningar att nå examen är en högt prioriterad fråga.

Tillsammans med vuxenutbildningen utgör gymnasieskolan en bas för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. En fullföljd gymnasieutbildning är ett led i ett livslångt lärande. I gymnasieskolans uppdrag ingår också att främja personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet bland eleverna.

En central del i SKL:s arbete inom gymnasieskolan är att stödja våra medlemmar i det arbete de bedriver lokalt och regionalt.

Aktuella lagändringar för gymnasieskolan

Filminspelning från SKL:s gymnasiekonferens den 16 oktober 2018. Lars Werner, skollagsjurist, går igenom vad som har hänt inom lagstiftningen på gymnasieskolans område under året och vad som är på gång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Åsa Bengtsson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot