Publicerad: 29 juni 2018

Gymnasieskola

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Att ge alla elever förutsättningar att nå examen är en högt prioriterad fråga.

Tillsammans med vuxenutbildningen utgör gymnasieskolan en bas för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. En fullföljd gymnasieutbildning är ett led i ett livslångt lärande. I gymnasieskolans uppdrag ingår också att främja personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet bland eleverna.

En central del i SKL:s arbete inom gymnasieskolan är att stödja våra medlemmar i det arbete de bedriver lokalt och regionalt.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot