Publicerad: 30 maj 2018

Gymnasieskola

Efter grundskolan går nästan alla elever vidare till gymnasieskolan. Gymnasieskolans utbildningar är indelade i tre programtyper, yrkesprogram, högskoleförberedande program samt introduktions­program. De två förstnämnda kallas för nationella program och ställer vissa krav på behörighet. Elever som saknar behörighet för studier på nationella program får inleda gymnasieutbildningen på ett introduktionsprogram.

Gymnasieutbildningen lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Att ge alla elever förutsättningar att nå examen är en högt prioriterad fråga för gymnasieskolan.

Gymnasieskolans huvudmän

Gymnasieutbildning anordnas läsåret 2017/18 i 261 av landets 290 kommuner. Huvudmän för utbildningen kan vara kommuner, landsting, gymnasieförbund och enskilda huvudmän. Totalt sett finns drygt 1 300 gymnasieskolor, varav nästan 1 000 har kommunal huvudman. Omkring hälften av alla gymnasieelever går i en kommunal skola belägen i hemkommunen. Detta betyder att många elever pendlar till en annan kommun eller går i en fristående skola i hemkommunen. Aktuellt läsår går nästan 348 000 elever i gymnasieskolan, vilket är det högsta antalet elever under den senaste femårsperioden.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot