Publicerad: 29 juni 2018

Antagning, interkommunal ersättning

Handboken ger svar på vilka bestämmelser som gäller vid antagning i gymnasieskolan.

Handboken innehåller en sammanställning av bestämmelser i lag, förordning och föreskrifter tillsammans med SKL:s kommentarer.

Handbok för gymnasieantagning 2018-2019 (PDF, nytt fönster)

Konferens

I oktober 2018 anordnas konferensen Gymnasieantagning i praktiken – lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte vid två tillfällen.

Gymnasieantagning i praktiken – lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte 18 oktober i Stockholm

Gymnasieantagning i praktiken – lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte 23 oktober i Göteborg

Frågor om gymnasieantagning

Filmat pass från gymnasiekonferenserna 2017 med aktuella frågor om gymnasieantagning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot